กล้องติดรถ กล้องรถยนต์
ปัญหาภาพที่บันทึกได้แตกในกล้องหน้ารถเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดบ้าง

หลายครั้งที่ผู้ซื้อกล้องติดรถยนต์มาใช้แล้วเกิดปัญหาขึ้น มาก ซึ่งแน่นอนว่ากล้องที่ใช้กับรถยนต์ในแต่ละรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันทั้งรุนยี่ห้อและราคา อีกทั้งมีคุณภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งกล้องที่ซื้อมาบางรุ่นก็เกิดปัญหา แต่ในบางรุ่นก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาที่ผู้ใช้กล้องติดรถพบบ่อยก็คือ เมื่อทำการเปิดดูภาพที่ถูกบันทึกแล้วทำไมภาพจึงไม่คมชัด เกิดการแตกเป็นเหลี่ยม เมื่อนำมาเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถดูได้ สาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้าง


- ในบางครั้งปัญหาที่ภาพไม่ชัด เบลอ หรือเกิดการแตกของภาพเป็นสี่เหลี่ยมนั้นอาจจะเกิดมาจากกล้องติดรถยนต์ที่ซื้อมาใช้นั้นมีคุณภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน มีความละเอียดไม่เพียงพอจึงไม่สามารถทำการเปิดคลิปในจอที่ใหญ่กว่าได้ อันส่งผลให้ภาพเกิดการแตก ปัจจุบันกล้องติดรถแทบจะทุกรุ่นจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080P ซึ่งเป็นความละเอียดและคมชัดที่ได้มาตรฐาน แต่ก็ยังมีบางร้านที่ยังเปิดขายกล้องติดรถคุณภาพต่ำอยู่ ซึ่งความละเอียดของภาพจะอยู่ที่ 480P หรือเพียงระดับ VGA เท่านั้น ซึ่งภาพที่ได้จะไม่สามารถเปิดกับจอใหญ่ได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบหลักฐานได้เนื่องจากไฟล์ภาพไม่ละเอียดและชัดเจนพอ


- ถ้าหากกรณีนี้เกิดขึ้นกับกล้องติดรถที่มีราคาสูง แพงและหรูหรา อาจจะเป็นไปได้แน่นอนว่าภายในกล้องติดรถยนต์ที่ราคาแพงนั้นจะต้องมีการยัดไส้โดยเอาอุปกรณ์เกรดต่ำเข้าไปภายในเป็นแน่ ทำให้กล้องไม่สามารถถ่ายทอดภาพที่มีความละเอียดสูงได้ตามสรรพคุณที่บอกไว้ ซึ่งเจ้าของกล้องสามารถทำการทดสอบได้โดยการตั้งค่าความละเอียดของภาพไล่ลงไปหลาย ๆ ระดับแล้วทำการบันทึกไฟล์จากนั้นนำมาเปิดดูอีกครั้ง ถ้าหากว่าภาพที่ได้จากกล้องติดรถไม่มีอะไรแตกต่างกันมาก แสดงว่าความละเอียดที่ตั้งมานั้นหลอก ซึ่งไม่สามารถทำการตั้งค่าได้จริง
- การตั้งค่าความคมชัดของภาพในโปรแกรมวิดีโอผิดพลาด ซึ่งโปรแกรมวิดีโอของกล้องแต่ละรุ่นนั้นสามารถปรับระดับในการเล่นได้ อย่างเช่นไฟล์ที่มีความละเอียด 480P,720P และ 1080P ซึ่งกล้องติดรถยนต์บางโปรแกรมจะถูกตั้งค่าไว้เริ่มต้นที่ 480P เพื่อให้การทำงานของกล้องรวดเร็วขึ้นนั่นเอง หากทราบสาเหตุก็ควรทำการปรับการตั้งค่าให้เรียบร้อย


ปัญหาไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกได้เกิดเป็นภาพเบลอ แตกเป็นช่องสี่เหลี่ยมนั้น หากว่าเราทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เร็วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดทุกครั้ง